"Jeśli w życiu brak miejsca na odwagę, pozostałe cnoty są bez znaczenia"

W. Churchil